23 กันยายน 2564 ขอเเสดงความยินดีกับอาจารย์เจริญขวัญ ศรีพันธ์ชาติ
23 กันยายน 2564

23 กันยายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ขอเเสดงความยินดีกับอาจารย์เจริญขวัญ ศรีพันธ์ชาติ เนื่องในโอกาสได้รับได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม