27 กันยายน2564 ได้จดเเจ้งลิขสิทธ์ Visual support
28 กันยายน 2564
27กันยายน2564 "ครูคนเก่งของเรา" ขอเเสดงความยินดีกับอาจารย์อาพร ตรีสูน(ครูอา)ได้จดเเจ้งลิขสิทธ์ Visual support
1.ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ เรื่อง "ให้รู้ไว้ใกล้/ไกล"
2.ประเภทโสตทัศนวัสดุ เรื่อง"ฉันเห็น ใกล้ /ไกล/ใน/โตกว่า"