20 ตุลาคม 2564 "ต้อนรับ ท่าน ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช
20 ตุลาคม 2564

20 ตุลาคม 2564 ตัวเเทนบุคลากร ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมงานต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน Smart Learning and coaching สู่การสร้างนวัตกร"ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) เวลา 13.30-15.30 น. ณ อาคาร 35ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)