23 พฤศจิกายน 2564 "เชิญทำร่วมทำบุญประจำปีวันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์วิจัยออทิสติก ปีที่ 18"
23 พฤศจิกายน 2564

23 พฤศจิกายน 2564 "เชิญทำร่วมทำบุญประจำปีวันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์วิจัยออทิสติก ปีที่ 18"