28 กรกฏาคม 2565 "ร่วมพิธีถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว"
11 สิงหาคม 2565
อาจารย์ปริศนา อานจำปาและอาจารย์จินทร์ บุญสุชาติ ตัวเเทนผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษได้เข้าร่วมถวายพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 7 ปี ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)