เชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ"
2 กันยายน 2565

เชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ" วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ