23 กันยายน 2565 "ร่วมเเสดงมุทิตาจิต 2565"
18 ตุลาคม 2565
บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงเเรมราชาวดีขอนแก่น