23 กันยายน 2565 "รับรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี"
18 ตุลาคม 2565
อาจารย์สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง (อาจารย์เชี่ยวชาญ) เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี จากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทลขอนแก่น พร้อมกล่าวขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท เสียสละเพื่อหน่วยงานเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และให้โอวาท ขอให้มีกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็งในปีต่อไปข้างหน้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจาย์สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง ณ โอากาสนี้ด้วย