23 กันยายน 2565 "รับรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี"
18 ตุลาคม 2565
อาจารย์อรจิรา จะแรบรัมย์เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี จากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทลขอนแก่น พร้อมกล่าวขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท เสียสละเพื่อหน่วยงานเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และให้โอวาท ขอให้มีกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็งในปีต่อไปข้างหน้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์อรจิรา จะแรบรัมย์ ณ โอากาสนี้ด้วย