12 ตุลาคม 2565 "ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬา"
18 ตุลาคม 2565
คณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาสนามซ้อมกีฬาเซปักตะกร้อและหมากกระดาน
กำหนดการเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่45“พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ณ โรงเรียนสาธิตมหาววิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม–10พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาเซปักตะกร้อและหมากกระดาน กำหนดร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ณ โรงเรียนสาธิตมหาววิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม–10พฤศจิกายน 2565