28 ตุลาคม 2565 "ต้อนรับการศึกษาดูงาน"
22 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ต้อนรับการศึกษาดูงานคุณหมอ จากโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 2 ท่าน ณ อาคารฝ่ายการศึกษาพิเศษ