1-10 พฤศจิกายน 2565 "ร่วมปฏิบัติหน้าที่ กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่45"
22 พฤศจิกายน 2565
บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ นำโดย อ.ฤกษ์ สุวรรณฉาย, อ.วันชัยจันทการกุล, อ.ศักดาเดช สิงคิบุตร และอ.ชนาดา อรศรี ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการทีม,ผู้ฝึกสอนกีฬาและฝ่ายพยาบาลรักษาการบาดเจ็บทางกีฬาในเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีแห่งประเทศไทย ครั้งที่45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์" ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี