14 พฤศจิกายน 2565 "ร่วมพิธีทำบุญประจำปี2565"
22 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมพีธีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง สิ่งศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นที่นับถือทางจิตใจของเราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น