23 ธันวาคม 2565 "กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตสังคม2565"
24 ธันวาคม 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณ์บำเพ็ญประโยชน์และจิตสังคม ให้กับเด็กพิเศษระดับอนุบาลคนเก่งของเรา ฝึกการเเสดงความรักกับผู้สูงอายุ โฮบกอดและทักทาย มอบของใช้สิ่งจำเป็นให้แก่คุณตาและคุณยาย ที่พักในบ้านพักคนชราโยเซฟจ.ขอนแก่นแห่งนี้