23 ธันวาคม 2565 "ร่วมกิจกรรมคริสต์มาสกับSMD"
24 ธันวาคม 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ระดับประถม ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสประจำปี2565 โดยนักเรียนพิเศษคนเก่งของเราได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชั้นเรียนของตนเอง พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก