26 ธันวาคม 2565 "กิจกรรมทำบุญประจำปี 2565"
31 ธันวาคม 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ จัด "กิจกรรมทำบุญประจำปี 2565"ซึ่งได้ทำต่อเนื่องกันมาทุกปีเพื่อสร้างเสริมสิริมงคลให้กับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ ให้มีกำลังใจในการทำงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งกิจกรรมทำบุญมี ผู้บริหาร บุคลากรครู พี่เลี้ยง นักเรียนร่วมถึงตัวเเทนหน่วย่งานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทำงานด้านการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมทำบุญและตักบาตรกว่า 100 ชีวิต และมีพิธีสวดมนต์อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล(แบบสั้น) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว