29 ธันวาคม 2565 "กิจกรรม autistic new years"
31 ธันวาคม 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรม "autistic new years 2023" ขึ้นเพื่อให้นักเรียนพิเศษของเรา ได้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับเทศกาศปีใหม่ มีกิจกรรมดีๆ เช่น จับสลาก, ทานอาหารร่วมกับคนอื่นๆ การมอบของขวัญแด่พี่น้องครอบครัวออทิสติก ทุกร้อยยิ้มต่อเติมแรงใจซึ่งกันและกันในการดูแลนักเรียนคนพิเศษของเรา