29 ธันวาคม 2565 "กิจกรรมถวายกำลังใจ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา"
31 ธันวาคม 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรมระบายสีเพื่อรวมพลังใจของ ผู้บริหาร, ครูผู้สอน, ครูพี่เลี้ยง, ผู้ปกครอง และนักเรียนพิเศษของเรา พร้อมส่งกำลังใจ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นพร้อมกับกิจกรรม autistic new years 2023