6 มกราคม 2566 "ร่วมกิจกรรมตักบาตรทำบุญปีใหม่2566"
10 มกราคม 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)ได้จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่2566 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียนและส่งเสริมคุณลักษณะอันดีของนักเรียน จับสลากมอบของขวัญและเเลกของขวัญ มอบความสุขให้กับนักเรียนระดับมัธยม ซึ่งคณะผู้บริหารและครู ผู้ปกครองนักเรียนฝ่ายการศึกษาพิเศษได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าครั้งนี้ด้วย