12 มกราคม 2566 "กิจกรรมพี่สอนน้องเเปรงฟัน"
22 มกราคม 2566

นักศึกษาคณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พาน้องเด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ทำกิจกรรมฟังนิทานและพาน้องเเปรงฟัน พร้อมตรวจสุขภาพฟันน้องๆครับ