16 มกราคม 2566 "เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี2566
22 มกราคม 2566
บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2566 จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้าและเล่นกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ในองค์กรที่ดีต่อกัน