22 มิถุนายน 2566 "ยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา"
24 กรกฎาคม 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กชายปัณณพัฒน์ นามพรชัยสกุล ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 นักเรียนเรียนรวมเต็มเวลา ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผลการเรียน 4.00 ภายในงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566