ขอเเสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการเเต่งตั้งเป็นผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพ.ศ. 2566-2569
24 กรกฎาคม 2566