27 มิถุนายน 2566 "ชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา"
24 กรกฎาคม 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ ด.ญ.ภัทรียา ศรีบุญสม ประกวดระบายสีตัวละครในวรรณคดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และด.ญ.อัยรดา วสุริย์ ประกวระบายสีตัวละครในวรรณคดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)