• ...

  9-12 พฤษภาคม 2565 "เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาองค์กรประจำปี 2565"

  บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้สำหรับอาจารย์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วรบุระ หัวหินรีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ..

 • ...

  8 พฤษภาคม 2565 "เข้าร่วมอบรมMetaverse"

  บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏฺิบัติการ การจัดทำสื่อการเรียนรู้ โดยใช้โปรเเกรม Spatial Metaverse SpACES ภายใต้กิจกรรมพัฒนาองค์กรความรู้สู่การประยุกต์ใช้จริง สำหรับอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ..

 • ...

  7 เมษายน 2565 "ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารที่ดี"

  ทีมบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับฟังการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โดยมี ท่านสรุพล เพชรวราอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแแก่นเป็นประธาน ..

ดูข่าวสารทั้งหมด