• ...

    22 มกราคม 2566 "กิจกรรมEnglish Camp for Children 2023"

    อาจารย์พรมณี หาญหัก นำนักเรียนระดับอนุบาล 2 ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม English Camp for Children ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้เด็กที่เรียนในห้องเรียนปกติได้ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษจากอาจารย์ชาวต่างชาติ โดยผ่านกิจกรรมการเล่นในฐานต่าง..

  • ...

    16 มกราคม 2566 "เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี2566

    บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2566 จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้าและเล่นกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ในองค์กรที่ดีต่อกัน ..

ดูข่าวสารทั้งหมด