• ...

    22 มกราคม 2566 "กิจกรรมEnglish Camp for Children 2023"

    อาจารย์พรมณี หาญหัก นำนักเรียนระดับอนุบาล 2 ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม English Camp for Children ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้เด็กที่เรียนในห้องเรียนปกติได้ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษจากอาจารย์ชาวต่างชาติ โดยผ่านกิจกรรมการเล่นในฐานต่าง..

ดูข่าวสารทั้งหมด