• ...

    ประกาศปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 14

    เรียนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการเปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 14 สืบเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเกินจำนวนตั้งเป้าหมายไว้ ทางฝ่ายการจัดงานจึงใคร่ขอปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการเปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 14 และขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนภายใน..

  • ...

    22 มกราคม 2566 "กิจกรรมEnglish Camp for Children 2023"

    อาจารย์พรมณี หาญหัก นำนักเรียนระดับอนุบาล 2 ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม English Camp for Children ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้เด็กที่เรียนในห้องเรียนปกติได้ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษจากอาจารย์ชาวต่างชาติ โดยผ่านกิจกรรมการเล่นในฐานต่าง..

ดูข่าวสารทั้งหมด