• ...

    24 สิงหาคม 2566 "นิเทศก์การสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน"

    อ.ขวัญดาว การะหงษ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้นิเทศก์การสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ครั้งที่ 2 ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้แก่ นางสาวอาทิตยา ยงยืน และ นางสาวชลิตา ศรีบุญเรือง ..

ดูข่าวสารทั้งหมด