• ...

  สวัสดีปีใหม่ 2565

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ  สวัสดีปีใหม่2565  "ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาลให้ทุกท่าน จงมีสุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ" ..

 • ...

  "ครูดีเด่นของเรา"

  ขอเเสดงความยินดีกับอาจารย์อาพร ตรีสูน(ครูอา) ได้รับการเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 และรับรางวัล : ผู้สอนระดับการศึกษาพิเศษดีเด่น" ตามประกาศลงวันที่ 3 กันยายน 2564 น้บเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์ ฝ่ายการศึกษาพิเศษ สู่การปฏิบ้ติงา..

 • ...

  กิจกรรมคริสต์มาส 2021

  นักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล เรียนรู้เทศกาลวันคริสต์มาส ในช่วงเวลาพัฒนาผู้เรียนยามเช้า ภายใต้บรรยากาศการแบ่งปันรอยยิ้มและเสียงเพลงเฉลิมฉลองทางศาสนาคริสต์ ..

 • ...

  เข้าร่วม นิทรรศการ "สินไซ ศิลป์สุข" ขอนแก่น

  อาจารย์ปริศนา อานจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วม นิทรรศการ "สินไซ ศิลป์สุข" ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีนักวิชาการและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เข้าร่วมแสดงผลงงาน ..

 • ...

  ขอแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2563

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ที่กำลังจะได้รับปริญญาทุกท่าน รวมถึงศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษ  นายวิศรุต พิรุณสุนทร บัณฑิตคณะมุนษศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาวจิตรา โซ่เมืองแซะ มหาบัณฑิตคณะศึกษาศา..

 • ...

  งานพัฒนาบุคลากร "ศิลปะด้านใน"

  อาจารย์ศักดาเดช สิงคิบุตร เข้าร่วมอบรม"โครงการพัฒนาโมเดลวิทยากรต้นแบบศิลปะด้านในเชิงลึกและพัฒนาสุขภาวะเด็กนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ตามแนวทางมุนษยปรัชญา ..

 • ...

  ขอเชิญชวนผู้ปกครอง เด็กๆ ร่วมสนุกในกิจกรรม ลอย แชะ แชร์ (วันลอยกระทง 64)

  ขอเชิญชวนผู้ปกครอง เด็กๆ และคุณครูทุกๆท่าน ร่วมสนุกในกิจกรรมวันลอยกระทง 64 เพียงถ่ายภาพครอบครัวกับกระทง (การแต่งกาย,บรรยากาศตามสะดวกครับ) แล้วอัพโหลดภาพลงอัลบั้มในLineกลุ่มนี้ ครอบครัวละ 3 ภาพ ส่งภาพร่วมสนุกภายในวันเสาร์ ที่ 20 พ.ย. 64 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 1.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบคร..

 • ...

  14-15 พฤศจิกายน 2564 "สะท้อนผลเรียนรู้เทอม1/2564 ระดับอาชีวะฯ"

  14-15 พฤศจิกายน 2564 "สะท้อนผลเรียนรู้เทอม1/2564 ระดับอาชีวะฯ" คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดการประชุมสะท้อนผลการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยมีผู้ปกครองระดับอาชีวศึกษา เข้าร่วมรับฟังและเเลกเปลี่ยนด้านพัฒนาการของลูก ด้วยระบบ Application Zoom พร้อมร่ว..

 • ...

  9-12 พฤศจิกายน 2564 การสะท้อนผลเรียนรู้เทอม1/2564(ระดับประถมและมัธยม)

  9-12 พฤศจิกายน 2564 การสะท้อนผลเรียนรู้เทอม1/2564(ระดับประถมและมัธยม) คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดการประชุมสะท้อนผลการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยมีผู้ปกครองระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เข้าร่วมรับฟังและเเลกเปลี่ยนด้านพัฒนาการของลูก ด้วยระบบ Application Zoom ..

 • ...

  11 พฤศจิกายน 2564 "ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายผ้าป่า"

    ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล โดยมีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าและถวายผ้าป่าสามัคคีหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม จึงขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ ..

 • ...

  11 พฤศจิกายน 2564 "ประชุมวางแผนงาน2/2564"

  11 พฤศจิกายน 2564 "ประชุมวางแผนงาน2/2564" โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางข้อตกลงการปฏิบัติงานและติดตามงานเร่งด่วน โดยมีดร.สมพร หวานเสร็จ ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาพิเศษเป็นประธานในการประชุมฯ ..