• ...

  8-9 พฤศจิกายน 2564 การสะท้อนผลเรียนรู้เทอม1/2564 ระดับอนุบาล

  8-9 พฤศจิกายน 2564 การสะท้อนผลเรียนรู้เทอม1/2564 คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดการประชุมสะท้อนผลการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยมีผู้ปกครองระดับอนุบาล เข้าร่วมรับฟังและเเลกเปลี่ยนด้านพัฒนาการของลูก ด้วยระบบ Application Zoom พร้อมร่วมกันวางแผนการเรียนรู้ร..

 • ...

  28 ตุลาคม 2564 "เข้าร่วมอบรมเรื่อง "KKU Digtul Tools for Teaching and learning"

  28 ตุลาคม 2564 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง "KKU Digtul Tools for Teaching and learning" สำหรับอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำความรู้มาใช้การปฏิบัติงานและใช้ในการเรียนการสอนด้านการศึกษาพิเศษ ..

 • ...

  20 ตุลาคม 2564 "ต้อนรับ ท่าน ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช

  20 ตุลาคม 2564 ตัวเเทนบุคลากร ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมงานต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน Smart Learning and coaching สู่การสร้างนวัตกร"ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอ..

 • ...

  เตือนภัย แอปพริเคชั่น Line อาจารย์เจริญขวัญ ศรีพันธ์ชาติ ถูกแฮก

  เตือนภัยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน เนื่องจาก แอปพริเคชั่น Line ของอาจารย์เจริญขวัญ ศรีพันธ์ชาติ ถูกแฮก และมิจฉาชีพ ได้ส่งข้อความไปขอให้โอนเงินให้ และขอเบอร์โทรเพื่อนำเบอร์โทรนั้นไปแฮกขอมูลของท่านต่อ  จึงขอเตือนภัยหากมีไลน์ของ อาจารย์เจริญขวัญ ในภาพนี้ทักไปหาห้ามติดต่อสื่อสารใด้ทั้งสิ้นนะคร..

 • ...

  17 กันยายน 2564 เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

  17 กันยายน 2564 เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ร.ร.สาธิตมข.(มอดินแดง) ตัวเเทนครู ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปีการ 2564 ของร.ร.สาธิตมข.(มอดินแดง)ทั้งระดับประถมและมัธยม ได้แก่ผศ.สุมิตร ถิ่นปัญญา, ผศ.อารีย์ พาวัฒนา, อ..

 • ...

  10 - 11 กันยายน 2564 นำเสนองานวิจัย ICER2021

  10 - 11 กันยายน 2564 อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้นำเสนอผลงานวิจัย ในงานสัมมาวิชาการนานาชาติ THE 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH 2021 (icer,KKU) ..

 • ...

  2 กันยายน 2564 เข้าร่วมประชุม บันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (Memorndum of Understanding : MOU)

  2 กันยายน 2564 อาจารย์ปริศนา อานจำปา และ อาจารย์พรมณี หาญหัก คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุม บันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (Memorndum of Understanding : MOU) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซ..