• ...

  22 มกราคม 2566 "กิจกรรมEnglish Camp for Children 2023"

  อาจารย์พรมณี หาญหัก นำนักเรียนระดับอนุบาล 2 ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม English Camp for Children ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้เด็กที่เรียนในห้องเรียนปกติได้ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษจากอาจารย์ชาวต่างชาติ โดยผ่านกิจกรรมการเล่นในฐานต่าง..

 • ...

  16 มกราคม 2566 "เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี2566

  บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2566 จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้าและเล่นกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ในองค์กรที่ดีต่อกัน ..

 • ...

  12-13 มกราคม 2566 "ร่วมกิจกรรมค่ายพักเเรมลูกเสือ"

  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ กลุ่มเรียนร่วมเต็มเวลาได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาต ประจำปี2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง สร้างเสริมความอดทน ระเบียบวินัย การปร้บตัวเข้าสังคมในการทำงานร่วมกัน กับเพื่อนๆ โดยมีคณะครูเข้าดูแลอย่างใกล้ชิด ..

 • ...

  12 มกราคม 2566 "กิจกรรมพี่สอนน้องเเปรงฟัน"

  นักศึกษาคณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พาน้องเด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ทำกิจกรรมฟังนิทานและพาน้องเเปรงฟัน พร้อมตรวจสุขภาพฟันน้องๆครับ ..

 • ...

  6 มกราคม 2566 "ร่วมกิจกรรมตักบาตรทำบุญปีใหม่2566"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)ได้จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่2566 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียนและส่งเสริมคุณลักษณะอันดีของนักเรียน จับสลากมอบของขวัญและเเลกของขวัญ มอบความสุขให้กับนักเรียนระดับมัธยม ซึ่งคณะผู้บริหารและครู ผู้ปกครองนักเรียนฝ่ายการศึกษาพิเศษได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุ..

 • ...

  4 มกราคม 2566 "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคน"

  อาจารย์ปริศนา อานจำปา รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาพิเศษ อาจารย์อาพร ตรีสูน และอาจารย์เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะโค้ดดิ้ง สำหรับ การสร้างกำลังคน และนวัตกร แห่งอนาคต จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอ..

 • ...

  29 ธันวาคม 2565 "กิจกรรมถวายกำลังใจ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรมระบายสีเพื่อรวมพลังใจของ ผู้บริหาร, ครูผู้สอน, ครูพี่เลี้ยง, ผู้ปกครอง และนักเรียนพิเศษของเรา พร้อมส่งกำลังใจ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร..

 • ...

  29 ธันวาคม 2565 "กิจกรรม autistic new years"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรม "autistic new years 2023" ขึ้นเพื่อให้นักเรียนพิเศษของเรา ได้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับเทศกาศปีใหม่ มีกิจกรรมดีๆ เช่น จับสลาก, ทานอาหารร่วมกับคนอื่นๆ การมอบของขวัญแด่พี่น้องครอบครัวออทิสติก ทุกร้อยยิ้มต่อเติมแรงใจซึ่งกันและก..

 • ...

  26 ธันวาคม 2565 "กิจกรรมทำบุญประจำปี 2565"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ จัด "กิจกรรมทำบุญประจำปี 2565"ซึ่งได้ทำต่อเนื่องกันมาทุกปีเพื่อสร้างเสริมสิริมงคลให้กับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ ให้มีกำลังใจในการทำงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งกิจกรรมทำบุญมี ผู้บริหาร บุคลากรครู พี่เลี้ยง นักเรียนร่วมถึงตัวเเทนหน่วย่งานต่างๆที่เกี..

 • ...

  23 ธันวาคม 2565 "รับมอบหนังสือเข้าห้องสมุดฝ่ายการศึกษาพิเศษ"

  รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบหนังสือ พร้อมตัวแทนจากเครือข่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ (1) ห้องสม..

 • ...

  23 ธันวาคม 2565 "ร่วมกิจกรรมคริสต์มาสกับSMD"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ระดับประถม ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสประจำปี2565 โดยนักเรียนพิเศษคนเก่งของเราได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชั้นเรียนของตนเอง พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ..

 • ...

  23 ธันวาคม 2565 "กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตสังคม2565"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณ์บำเพ็ญประโยชน์และจิตสังคม ให้กับเด็กพิเศษระดับอนุบาลคนเก่งของเรา ฝึกการเเสดงความรักกับผู้สูงอายุ โฮบกอดและทักทาย มอบของใช้สิ่งจำเป็นให้แก่คุณตาและคุณยาย ที่พักในบ้านพักคนชราโยเซฟจ.ขอนแก่นแห่งนี้ ..