• ...

  23 ธันวาคม 2565 "ร่วมกิจกรรมคริสต์มาส"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสประจำปี2565 โดยนักเรียนเรียนพิเศษคนเก่งของเราได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชั้นเรียนรวมของตนเอง ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ชุดสวย/ชุดหล่อ ร่วมรับประทานขนมแสนอร่อยกับเพื่อนๆ ร่วมทั้งชมละครซานตาคลอสสนุกๆกับเพื่อนๆระดับอนุบาล เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ดี..

 • ...

  22 ธันวาคม 2565 "แทนคำขอบคุณและอวยพรต้อนรับปีใหม่"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้พานักเรียนจำนวน 11 คนเข้าทำกิจกรรมอาชาบำบัด ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมคณะครู จำนวน 15 คน นำโดย อ.ฤกษ์ สุวรรณฉาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายพัฒนานักเรียน,อ.ศักดาเดช สิงคิบุตร, อ.ชนาดา อรศรี, อ.ชินอนงค์ ประชุมชิต, อ.ปิยะมาศ ศิลาเเยง, อ.เจริญขวัญ ..

 • ...

  16 ธันวาคม 2565 "พี่ประถมทัศนศึกษาแปลงกังหัน"

  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับประถมศึกษา ได้ทัศนศึกษาแปลงกังหันลมชมดอกไม้สวย พืชผักสวนครัวและให้อาหารปลา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุทรียภาพทางอารมณ์ของนักเรียนคนเก่งของเรา ..

 • ...

  "กิจกรรมอาชาบำบัดประจำปีการศึกษา 2565"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษจัดกิจกรรมอาชาบำบัดเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิเศษของเรา ในปีการศึกษาที่2/2565 โดยมีนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายระดับอนุบาลและระดับประถม(เรียนรวมบางเวลา)เข้าร่วมจำนวน 11 คน ณ สนามฝึกขี่ม้า ค่ายศรีพัชรินทร ม.พัน 6 ซึ่งต้องขอขอบพระคุณทางทหาร ม.พัน 6 ที่ให้วิท..

 • ...

  15 ธันวาคม 2565 "ทัศนศึกษาชมเเปลงดอกไม้กังหันลม"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาลได้ เข้าทัศนศึกษาแปลงดอกไม้ กังหันลม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยลัยขอนแก่น ร่วมกับห้องเรียนรวม สร้างเสริมประสบการณ์การปรับตัวในหมู่เพื่อนๆ และเช้าชมกิจรรมที่ชุมชนได้จัดขึ้น ด้วย ..

 • ...

  9 ธันวาคม 2565 "ฝึกทักษะทางสังคมและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสาน”

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล ได้นำนักเรียนฝึกประสบการณ์ทักษะทางสังคมในชุมชน ที่งานกาชาดผูกเสี่ยวไหมนานาชาติ2565จังหวัดขอนแก่น นักเรียนได้ชมและสัมผัสวิถีชีวิตอีสานจากนิทรรศการมีชีวิต “เฮือนโบราณ” และ ทดลองชิมอาหารขนมพื้นบ้าน ปิดท้ายด้วยการฝึกปฏิบั..

 • ...

  2 ธันวาคม 2565 "ร่วมกิจกรรมวันพ่อเเห่งชาติ ประจำปี 2565"

  นักเรียพิเศษเรียนร่วมของเรา ได้ร้บรางวัลชมเชย ในกิจกรรม “เซลฟี่กับพ่อถักทอรัก” เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมอดินแดงระดับประถม ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียนที่ดีสร้างจิตนาการหกนรในยุคดิจิทอล ..

 • ...

  28 พฤศจิกสวน 2565 "ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาฝึกสอน2/2565"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพครูประจำปีการศึกษา2/ 2565และต้อนรับสู่ครอบครัวครูการศึกษาพิเศษของเรา ซึ่งมีนักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 3 คน ..

 • ...

  "กิจกรรมวันพ่อเเห่งชาติประจำปี2565" โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เริ่มเวลา 13.00 น. ณ ลานกิจกรรมฝ่ายการศึกษาพิเศษ ..

 • ...

  24-26 พฤศจิกายน 2565 "ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"

  อ.ปริศนา อานจำปา รองผู้อำนวยการโ่รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ และ อ.อาพร ตรีสูน ผู้ช่วยฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพฯ เข้าร่วมการสัมนาเชิงประปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Kick of the plans) และการลงนามข้อตกลงการปฎิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (Objective Key Results ..

 • ...

  26 พฤศจิกายน 2565 "เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ"

  ท่านดร.ดร.สมพร หวานเสด็จ ที่ปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ กับ อ.ชินอนงค์ ประชุมชิต เป็นวิทยากรให้ความรู้ในงาน อบรมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจครอบครัวบุคคลออทิสติกและผู้มีความจำเป็นพิเศษ "บุคคลออทิสติก กับทักษะสังคมและชีวิตประจำวัน"โดยมีผู้ปกครองออทิสติกแล..

 • ...

  22-23 พฤศจิกายน 2565 "ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว2022"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลได้พานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม Agro Tour KKU 2022 กับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าทัศนศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมการเกี่ยวข้าว ซึ่ง นักเรียนพิเศษคนเก่งของเราได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย อย่างสนุกสนานกับการเกี่ยวข้าว ตื่นเต้นได้สีข้าว และอิ่มท้อง กับข้าวจี่แ..

 • ...

  14 พฤศจิกายน 2565 "ร่วมพิธีทำบุญประจำปี2565"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมพีธีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง สิ่งศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นที่นับถือทางจิตใจของเราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ..