• ...

  14 พฤศจิกายน 2565 "วันเปิดเทอม"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษเปิดทำการเรียนการสอนในภาคปลายปีการศึกษา 2565 อย่างเป็นทางการ ..

 • ...

  1-10 พฤศจิกายน 2565 "ร่วมปฏิบัติหน้าที่ กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่45"

  บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ นำโดย อ.ฤกษ์ สุวรรณฉาย, อ.วันชัยจันทการกุล, อ.ศักดาเดช สิงคิบุตร และอ.ชนาดา อรศรี ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการทีม,ผู้ฝึกสอนกีฬาและฝ่ายพยาบาลรักษาการบาดเจ็บทางกีฬาในเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีแห่งประเทศไทย ครั้งที่45 "พิบูลบำเพ็..

 • ...

  29 ตุลาคม 2565 "กิจกรรมทำกระทง ระดับอนุบาล"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาลได้จัดกิจกรรมทำกระทง และพานักเรียนไปลอยกระทาง ณ บึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างทักษะทางสังคมในการกิจกรรมในชุมชนและเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ตามเทศกาลต่างๆ ..

 • ...

  28 ตุลาคม 2565 "ต้อนรับการศึกษาดูงาน"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ต้อนรับการศึกษาดูงานคุณหมอ จากโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 2 ท่าน ณ อาคารฝ่ายการศึกษาพิเศษ ..

 • ...

  28 ตุลาคม 2565 "กิจกรรมวันฮาโรวีน"

  นักเรียนพิเศษ ร่วมแต่งตัวด้วยชุดแต่งกายในเทศกาลบูชาเทพเจ้าเเห่งความตาย ร่วมสนุกถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (น่ารักมาก) ..

 • ...

  12 ตุลาคม 2565 "ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬา"

  คณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาสนามซ้อมกีฬาเซปักตะกร้อและหมากกระดาน กำหนดการเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่45“พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ณ โรงเรียนสาธิตมหาววิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม–10พฤศจิกายน 2565 คณ..

 • ...

  6 ตุลาคม 2565 "กิจกรรมประชุมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2565"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรมการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รายงานพัฒนาการของนักเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบและเข้าใจพร้อมเสนอแนะแนวทางส่งเสริมเพื่อเติมเต็มพัฒนาการลูกต่อไป ..

 • ...

  3 ตุลาคม 2565 "กิจกรรมประชุมสะท้อน ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2565"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรมการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับอนุบาลประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รายงานพัฒนาการของนักเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบและเข้าใจพร้อมเสนอแนะแนวทางส่งเสริมเพื่อเติมเต็มพัฒนาการลูกต่อไป ..

 • ...

  5 ตุลาคม 2565 "ร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ"

  อาจารย์ปริศนา อานจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษได้เข้าร่วมการอบรม "Biography & Journal of Life" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและการดำรงชีพของเด็กและเยาวชนทีมีความต้องการพิเศษ จัดอบรมโดย:มูลนิธิขอบฟ้ากว้างเพื่อบุคคลพิเศษ มีท่านดร.อรุโณท้ย ไชยช่วย เป็นวิ..

 • ...

  30 กันยายน 2565 "กิจกรรมพี่สอนน้อง"

  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ปีที่ 3 รายวิชา 003 005 วิชาพัฒนาผู้เรียนและให้คำปรึกษา ได้จัดกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ..

 • ...

  23 กันยายน 2565 "รับรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี"

  อาจารย์อรจิรา จะแรบรัมย์เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี จากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทลขอนแก่น พร้อมกล่าวขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท เสียสละเพื่อหน..

 • ...

  23 กันยายน 2565 "รับรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี"

  อาจารย์สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง (อาจารย์เชี่ยวชาญ) เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี จากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทลขอนแก่น พร้อมกล่าวขอบคุณในการปฏิบัติหน้าท..

 • ...

  23 กันยายน 2565 "ร่วมเเสดงมุทิตาจิต 2565"

  บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงเเรมราชาวดีขอนแก่น ..

 • ...

  22-23 กันยายน 2565 "ร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการอนุบาล2565"

  นักเรียนพิเศษเรียนรวมของโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายอนุบาล โดยได้มีส่วนร่วมในการจัดทำผลงานวิชาการต่างๆร่วมกับชั้นเรียนรวมของตนเอง ได้ร่วมเยี่ยมชมผลงานและพร้อมจัดซื้อผลงานของเพื่อนๆนักเรียนในชั้นเรียนอื่นๆด้วย (ใช้เงินกระดาษจำล..