• ...

  9-12 พฤษภาคม 2565 "เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาองค์กรประจำปี 2565"

  บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้สำหรับอาจารย์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วรบุระ หัวหินรีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ..

 • ...

  8 พฤษภาคม 2565 "เข้าร่วมอบรมMetaverse"

  บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏฺิบัติการ การจัดทำสื่อการเรียนรู้ โดยใช้โปรเเกรม Spatial Metaverse SpACES ภายใต้กิจกรรมพัฒนาองค์กรความรู้สู่การประยุกต์ใช้จริง สำหรับอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ..

 • ...

  7 เมษายน 2565 "ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารที่ดี"

  ทีมบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับฟังการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โดยมี ท่านสรุพล เพชรวราอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแแก่นเป็นประธาน ..

 • ...

  5 เมษายน 2565 "กิจกรรมสงกรานต์ 2565"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสงกรานต์ประจำปี 2565 โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมสวดมนต์ไหว้พระ สรงน้ำพระและแลกเปลี่ยนรดน้ำดำหัวพร้อมอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์(ปีใหม่ไทย) ..

 • ...

  31 มีนาคม 2565 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา2564

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา2564 ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 2 คน ได้แก่ นายช.ชยพล สิงห์ภูกัน สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเด็กหญิงไซนับ อามิน ไรส์สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ..

 • ...

  4 มีนาคม 2565 กิจกรรมปิดภาคเรียน 2/2564

  กิจกรรมปิดภาคเรียน 2/2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษได้จัดกิจกรรมปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษาที่ 2/2564 แบบเว้นระยะห่าง ตามมาตราการป้องกันเชื้อโคโรน่าไวรัส2019 ..

 • ...

  อบรมคณาจารย์ เรื่อง "การใช้หลักการและเเนวคิด TEACCH"

  16 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ จัดการอบรมให้ความรู้กับบุคลากร เรื่อง การใช้หลักการและเเนวคิด TEACCH ในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลออทิสติก ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ..

 • ...

  15 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้พานักเรียนทำบุญสวดมนต์ไหว้พระและถวายสังฆทานเนื่องในว้นมาฆบูชา  ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกความเป็นไทย ณ วันป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น ..

 • ...

  29 มกราคม 2565 "ดำเนินการฉายเเสงฆ่าเชื้อโรค"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ดำเนินการ ฉายเเสง UC-A เพื่อฆ่าเชื้อโรค ด้วยโคมไฟฉายแสง รุ่น PHILIPS UV-C Trollty ภายในห้องของอาคาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์ออทิสติก) เรียบร้อยแล้ว เป็นส่วนหนึงของมาตรการป้องกัน การเเพร่ระบายของเชื้อไวรัสโคโรน่า (CO..

 • ...

  "รางวัลเชิดชูเกียรติสายผู้สอน"

  ขอเเสดงความยินดีกับอาจารย์อาพร ตรีสูน(ครูอา) ได้รับการเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 รางวัล : "ผู้สอนระดับการศึกษาพิเศษดีเด่น" ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ..

 • ...

  สวัสดีปีใหม่ 2565

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ  สวัสดีปีใหม่2565  "ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาลให้ทุกท่าน จงมีสุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ" ..