• ...

  23 กันยายน 2565 "รับรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี"

  อาจารย์อรจิรา จะแรบรัมย์เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี จากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทลขอนแก่น พร้อมกล่าวขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท เสียสละเพื่อหน..

 • ...

  23 กันยายน 2565 "รับรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี"

  อาจารย์สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง (อาจารย์เชี่ยวชาญ) เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี จากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทลขอนแก่น พร้อมกล่าวขอบคุณในการปฏิบัติหน้าท..

 • ...

  19 กันยายน 2565 "บุคลากรเข้ารับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น"

  อาจารย์เจริญขวัญ ศรีพันธ์ชาติ บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้ารับโล่รางวัล ครูผู้สอนดีเด่นด้านการศึกษาพิเศษ จาก คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น ครบรอบ 54 ปี ..

 • ...

  "รางวัลเชิดชูเกียรติสายผู้สอน"

  ขอเเสดงความยินดีกับอาจารย์อาพร ตรีสูน(ครูอา) ได้รับการเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 รางวัล : "ผู้สอนระดับการศึกษาพิเศษดีเด่น" ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ..

 • ...

  ขอแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2563

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ที่กำลังจะได้รับปริญญาทุกท่าน รวมถึงศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษ  นายวิศรุต พิรุณสุนทร บัณฑิตคณะมุนษศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาวจิตรา โซ่เมืองแซะ มหาบัณฑิตคณะศึกษาศา..

 • ...

  20 ตุลาคม 2564 "ต้อนรับ ท่าน ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช

  20 ตุลาคม 2564 ตัวเเทนบุคลากร ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมงานต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน Smart Learning and coaching สู่การสร้างนวัตกร"ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอ..

 • ...

  27 กันยายน2564 ได้จดเเจ้งลิขสิทธ์ Visual support

  27กันยายน2564 "ครูคนเก่งของเรา" ขอเเสดงความยินดีกับอาจารย์อาพร ตรีสูน(ครูอา)ได้จดเเจ้งลิขสิทธ์ Visual support 1.ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ เรื่อง "ให้รู้ไว้ใกล้/ไกล" 2.ประเภทโสตทัศนวัสดุ เรื่อง"ฉันเห็น ใกล้ /ไกล/ใน/โตกว่า" ..

 • ...

  10 - 11 กันยายน 2564 นำเสนองานวิจัย ICER2021

  10 - 11 กันยายน 2564 อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้นำเสนอผลงานวิจัย ในงานสัมมาวิชาการนานาชาติ THE 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH 2021 (icer,KKU) ..

 • ...

  13 สิงหาคม 2564 อาจารย์พรมณี หาญหัก เป็นวิทยากรบรรยายผ่านระบบซูมออนไลน์

  13 สิงหาคม 2564 อาจารย์พรมณี หาญหัก เป็นวิทยากรบรรยายผ่านระบบซูมออนไลน์ ในหัวข้อ "วิดีโอโมเดลลิ่งสำหรับการพัฒนาออทิซึม" โดยผู้เข้าร่วมกับรับฟังคือผู้ปกครองและอาจารย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำความรู้จากการเข้ารับฟังการบรรยายไปใช้ในการพัฒนานักเรียนที่มีภาวะออทิซึ..