• ...

  18 มีนาคม 2564 “กิจกรรมปิดภาคเรียนปี63”

            กิจกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ทั้งเรียนรวมเต็มเวลาและบางเวลา กับกิจกรรมปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 งานนี้บอกเลยสนุกสนานและอิ่มไปอีกนานนะครับ ..

 • ...

  17 มีนาคม2564 “ปิดคอร์สกิจกรรมอาชาบำบัดปี63”

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้พานักเรียนทำกิจกรรมอาชาบำบัดประจำปีการศึกษา2563เพื่อพัฒนาเด็กออทิสติกจำนวน 16 คน ณ สนามขี่ม้า ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.2563-17มีนาคม2564 ซึ่งปีนี้ มีนักเรียนเข้าทำกิจกรรม 2 กลุ่มได้แก่ กล..

 • ...

  25 กุมภาพันธ์ 2564 “กิจกรรมธรรมะสวัสดี:มาฆบูชา”

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษได้จัดกิจกรรมธรรมะสวัสดี: มาฆบูชา2564  มีิกิจกรรมตอบคำถามวันมาฆบูชา ทำบุญถวายสังฆทานและให้อาหารปลาที่วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น โดยมีผู้ปกครองออทิสติกและบุคลากร อาจารย์ศูนย์ออทิสติกเข้าร่วมกิจกรรม ..

 • ...

  28 มกราคม 2564 ร่วมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ออทิสติกจ.ขอนแก่น

            อาจารย์ปริศนา อานจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนการศึกษาพิเศษได้พานักเรียพิเศษของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ กลุ่มอาชีวศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ภานใต้โครงการศูนย์การเรียนรุู้เพีื่อบุคคลออทิสติกตามเเนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ กิจกร..